SIF COMMITTEE

Ke Li

PlusYoou-SIF President

Mengtian Zhou

Event Planning 

Yanan Xiao

Public Relation

Xiaochen Liu

ProTeen Lab

Yuting Liu

Business Development

Linjiao Lv

Event Planning 

Hao Lu

Sponsorship 

Shicong Zhu

Marketing

Zhe Wang

Business Development 

Tian Tian

Marketing 

Mustafa Yilham

Event Planning

Zhen Li

Business Development

Rui Hu

Business Development

Yi Cao

Marketing 

Jiachen Zhang

Host

Rui Wang

Business Development 

Yue Kang

Marketing 

Hao Lv

Legal

Chenny Xu

Business Development 

Guanxi Chen

Marketing 

Bojun Lin

ProTeen Lab